Een sterke index is goed voor iedereen

We hebben in ons land een sterk hulpmiddel om onze koopkracht te handhaven: de automatische indexering van lonen en uitkeringen. Dit sociaal systeem wordt regelmatig en steeds agressiever in vraag gesteld door rechtse politici en werkgevers. Toch is het een sterke buffer die zekerheid biedt en werknemers beschermt.