Ga naar de inhoud
Home > Blog > Extreemrechts is geen bondgenoot van de werknemers

Extreemrechts is geen bondgenoot van de werknemers

Ons Belgisch sociaal overlegmodel zorgt ervoor dat de evenwichten bewaard blijven. Extreemrechts wil de bazen meer macht geven en de bedrijven meer cadeaus.

Je gaat er op vooruit doordat je samen met collega’s op tafel klopt. Vlaams Belang wil dat je het allemaal zelf mag gaan oplossen op de werkvloer, zonder steun van een delegee of goed georganiseerde vakbond. Ze zijn ook tegen collectief loonoverleg.

Als je individueel moet gaan praten met je baas omdat je wat minder wil werken, of omdat je vindt dat je recht hebt op meer loon of andere voordelen, dan sta je natuurlijk veel minder sterk. Extreemrechts zegt duidelijk: los het zelf maar op. Dat is enkel en alleen in het voordeel van de werkgevers, de sterk presterende sectoren en de luidste roepers of wie het stevigst in z’n schoenen staat.

Recht van de sterkste

Ze zien de relatie tussen werknemers en bedrijven als een relatie tussen gelijken, wat niet strookt met de realiteit. Het traditionele Belgische sociale model houdt daar wel rekening mee. Het arbeidsrecht beschermt de zwakste partij, de werknemers. Werkgevers en werknemers hebben van nature verschillende belangen. Voor Vlaams Belang mag dit principe op de schop. Werknemers moeten zich volgens hen braaf neerleggen bij beslissingen die over hun hoofden worden genomen en werkgevers met rust laten.

Ongelijkheid

Ze focussen op de belangen van werkgevers en vermogenden. Zo willen ze Europa tot een gemeenschappelijke markt beperken waarbij enkel en alleen de economie telt, zonder afspraken over sociale rechten. Zo creëer je natuurlijk geen gelijk speelveld, zo speel je uitbuiting en sociale dumping in de kaart.

Wanneer in het Europees Parlement een richtlijn voorligt om lidstaten ertoe aan te zetten een minimumloon te voorzien op een billijk niveau, rekening houdend met de nationale context, stemt Vlaams Belang dan ook tegen (2022). Net zoals ze tegen maatregelen stemmen (2020) om een faire fiscaliteit in te voeren en belastingontwijking door grote bedrijven en rijke individuen tegen te gaan op Europees niveau. Een zwarte lijst van Europese fiscale paradijzen en het opstellen van een vermogenskadaster om te kunnen zien of belastingen betaald worden door multinationals? Daar zijn ze tegen.

Vrije loononderhandelingen?

Hier bij ons gaan ze voor een verdere verlaging van de vennootschapsbelasting van 25% naar 20%, wat natuurlijk ten goede komt aan bedrijven en grote ondernemers. Terwijl werknemers in ruil voor hun harder werken en meer productiviteit een steeds kleiner deel van de welvaart krijgen en aandeelhouders een steeds groter deel binnenrijven. Wanneer toetert extreemrechts hierover?

In 2017 steunde extreemrechts in het federale parlement de verstrenging van de loonnormwet, samen met de conservatieve partijen van de regering-Michel. Ze stemden dus voor een wet die de lonen bevroor, wat in lijn was met het beleid van de rechtse regering met N-VA. Toen diezelfde regering de pensioenleeftijd verhoogde naar 67 jaar, terwijl dat in geen enkel verkiezingsprogramma stond, was twee derde van hun fractie niet te bespeuren… In 2021 namen ze het dan ook op voor de bedrijven toen de vakbond actie voerde tegen de loonnormwet. En, niet te vergeten, ze riepen toen ook op om het centraal loonoverleg af te schaffen. Een kader over sectoren heen dat richting geeft aan loononderhandelingen? Niet nodig. Het is elk voor zich.

Geef een reactie