Ga naar de inhoud
Home > Blog > Extreemrechts zit in uw portemonnee

Extreemrechts zit in uw portemonnee

Jij hebt recht op jouw eerlijk deel van de koek. Extreemrechts is slecht voor jouw loon, pensioen en kindergeld. Ze willen niet dat jij meer krijgt.  

Wij streven naar sterkere lonen, meer koopkracht en hogere minimumlonen, terwijl extreemrechts tegen hogere minimumlonen is en voor een strenge loonnormwet. Ze willen de automatische indexering beperken en knibbelen aan de pensioenen. Hun fiscale plannen spelen in de kaart van de hogere inkomens en zijn slecht voor mensen die het moeilijker hebben.

Morrelen aan indexering

Extreemrechts maakte er vroeger een sport van om de indexering aan te vallen. Maar plotseling draaiden ze hun kar. Ze beweren nu de index te verdedigen en de koopkracht te willen beschermen. Deze omslag roept vragen op over hun echte intenties en betrouwbaarheid. Wat zit daarachter? Ze zijn van toon veranderd om werknemers voor zich te winnen.

Extreemrechts wil nochtans morrelen aan de index, en die beperken tot een indexering van het nettoloon. Met andere woorden: minder inkomsten in de kas van de sociale zekerheid en dus minder geld voor pensioenen, ziekte uitkeringen, en andere sociale voordelen. Bovendien zijn sociale rechten van werknemers verbonden aan het brutoloon. Wanneer je brutoloon via de index niet stijgt met de levensduurte, dan zal je uitkering wanneer ziek bent, of je pensioenen ook lager uitvallen. Daar staat het Vlaams Belang voor.

Goed om weten is dat Vlaams Belang zich ook al uitsprak tegen centraal loonoverleg over sectoren heen, tegen collectieve loononderhandelingen waarmee werknemers hun deel opeisen en voor de loonnormwet waarmee de lonen bevroren werden.

Morrelen aan pensioenen

Bij de verkiezingen van 2019 sprak extreemrechts zich uit voor het pensioen met punten, een mechanisme dat in de eerste plaats de pensioenuitgaven wil beperken en over het algemeen de laagste inkomens, en vooral deeltijdse werknemers, benadeelt. In de praktijk betekent het dat je langer moet werken en dat je pas twee jaar voor je pensioen je exacte pensioenleeftijd kent. Gemoedsrust weg, onzekerheid troef. Bovendien kan in zo’n puntensysteem wie in tijden van economische crises met pensioen gaat, een lager pensioenbedrag krijgen. Opnieuw: gemoedsrust weg, onzekerheid troef.

Vertrouw ze niet als het op de pensioenen aankomt! In 2015, tijdens de cruciale stemming over de verhoging van de pensioenleeftijd naar 67 jaar, stemde slechts één van de drie volksvertegenwoordigers van extreemrechts tegen, de anderen bleven afwezig! Nu pleiten ze zogezegd voor een verlaging van de wettelijke pensioenleeftijd, maar in dezelfde analyses spreken ze ook over het noodzakelijk verlengen van loopbanen. Hun voorstel voor lichter werk voor 55-plussers gaat samen met een afbouw van eindeloopbaanmaatregelen, SWT of landingsbanen. Dat rijmt niet.

Morrelen aan kindergeld

Voor heel wat ouders is het Groeipakket, het vroegere kindergeld, een absolute noodzaak. Extreemrechts wil je dit voor een stuk afpakken, en kinderen zelf zouden hier het eerste slachtoffer van zijn. Ze willen het Groeipakket indexeren, maar tegelijk het basisbedrag flink verlagen tot 113 euro (= min 33%) door alles daarboven aan allerhande verplichtingen te koppelen. Dit betekent minder kindergeld voor veel gezinnen.

Geef een reactie