Ga naar de inhoud
Home > Blog > N-VA wil pensioenen middenklasse meer belasten

N-VA wil pensioenen middenklasse meer belasten

Met de N-VA aan het roer zijn onze pensioenen niet veilig. Onlangs berekende het Planbureau verschillende voorstellen van politieke partijen. Eén voorstel van de N-VA bleef echter onder de radar, maar zou aanzienlijke gevolgen hebben voor middenklasse-pensioenen.

De N-VA schoof een reeks fiscale hervormingsvoorstellen naar voor die aanzienlijke veranderingen teweeg zouden brengen voor gepensioneerden met een hoger inkomen. De partij beweert dat deze hervormingen nodig zijn om een ‘eerlijker belastingstelsel’ te creëren, maar een kritische blik onthult dat deze voorstellen vooral gepensioneerden met een midden- tot hoog inkomen disproportioneel zwaar zullen treffen.

Vanaf 1900 euro netto al

N-VA wil de belastingen verhogen op pensioenen. Die regeling zal effect hebben op pensioenen vanaf €1900 netto per maand. Volgens de partij raakt men niet aan pensioenen onder dit bedrag, maar gepensioneerden met een inkomen boven deze drempel zouden een aanzienlijke vermindering in hun netto-inkomen zien.

Zie deze tabel…

Maandelijkse brutopensioenMaandelijks nettopensioenJaarlijks bruto belastbaarNetto-impact per jaar
€ 1.000€ 1.000€ 13.172€ 0
€ 1.250€ 1.250€ 16.172€ 0
€ 1.500€ 1.489€ 19.172€ 0
€ 1.750€ 1.632€ 22.172€ 0
€ 2.000€ 1.774€ 25.145€ 0
€ 2.250€ 1.872€ 27.213€ 0
€ 2.320€ 1.911€ 28.024-€ 4
€ 2.500€ 2.002€ 30.107-€ 61
€ 2.750€ 2.114€ 33.000-€ 139
€ 3.000€ 2.226€ 35.894-€ 222
€ 3.250€ 2.331€ 37.421-€ 260
€ 3.500€ 2.426€ 39.879-€ 330
€ 3.750€ 2.528€ 42.503-€ 400
€ 4.000€ 2.638€ 45.336-€ 478
€ 4.250€ 2.748€ 48.170-€ 556
€ 4.500€ 2.847€ 51.003-€ 635
€ 4.750€ 2.944€ 53.837-€ 767
€ 5.000€ 3.045€ 56.670-€ 767
Noot: simulaties alleenstaanden, voor brutopensioen tot €3000 gaan we uit van vakantiegeld als gepensioneerde werknemer.

Concreet

Het voorstel van de N-VA houdt in dat de specifieke belastingvermindering voor gepensioneerden wordt verlaagd voor pensioenen vanaf €27.900 per jaar (€2320 bruto per maand voor alleenstaanden).

Dit betekent dat veel gepensioneerde werknemers en ambtenaren, die jarenlang aan hun pensioen hebben bijgedragen, plotseling minder zouden overhouden na belastingen. Dat is niets minder dan contractbreuk!

De effecten van het N-VA-voorstel zijn aanzienlijk. Gepensioneerden met een netto maandpensioen van €3000 zouden tot €767 per jaar minder ontvangen. Dit verlies stijgt progressief met het pensioenbedrag, waardoor gepensioneerden met hogere pensioenen meer verliezen. Dit roept de vraag op of deze hervormingen echt rechtvaardig zijn, vooral gezien het feit dat deze groep gepensioneerden vaak jarenlang een hoog inkomen had en significant bijdroeg aan het belastingstelsel.

Het ABVV presenteert enkele realistische voorbeelden om de impact van hun voorstellen te illustreren. Zo zou een kaderlid met een maximumpensioen van €3.094 bruto per maand een nettoverlies van €250 per jaar zien. Een regent in het onderwijs met een vergelijkbaar pensioen zou €235 per jaar verliezen. Deze bedragen lijken misschien niet dramatisch, maar voor gepensioneerden die hun uitgaven zorgvuldig hebben gepland, kunnen dergelijke verliezen een grote impact hebben op hun levenskwaliteit.

Geen fraai palmares

Dat betekent dus dat vooral gepensioneerden getroffen worden die jarenlang hebben bijgedragen aan onze economie en het belastingstelsel. Bovendien, in een tijd waarin de kosten van levensonderhoud stijgen, is dit een oneerlijke extra last. Wie bedenkt dit toch?

N-VA is al geen partij die op vlak van pensioenen een fraai palmares kan voorleggen. Tien jaar geleden verhoogde de regering-Michel, met N-VA en Open VLD op kop, de pensioenleeftijd. Zonder dat dit in een partijprogramma stond.

Geef een reactie