Ga naar de inhoud
Home > Blog > Schaf het statuut samenwonende af!

Schaf het statuut samenwonende af!

Het statuut van samenwonende heeft ernstige financiële gevolgen en is onrechtvaardig. Het zou best helemaal afgeschaft worden.

Het statuut samenwonden kent een vrij lange voorgeschiedenis. Het werd uitgewerkt in 1981, toen ons land vol werd getroffen door een economische crisis en het aantal werkzoekenden enorm toenam. Om te kunnen besparen op de werkloosheidsuitkeringen werd de categorie “niet gezinshoofd” opgesplitst in twee subcategorieën: alleenstaanden en samenwonenden (voornamelijk vrouwen).

Dit statuut is bijzonder onrechtvaardig en heeft ernstige financiële gevolgen voor uitkeringsgerechtigden (zieken, personen met een handicap, gepensioneerden, werkzoekenden), die hun uitkeringen verminderd zien gewoon omdat ze onder hetzelfde dak wonen. Zonder reden worden ze hierdoor armer.

Voorbeelden

  • Een langdurig zieke die als samenwonende wordt beschouwd en een minimumuitkering ontvangt, krijgt vanaf de zevende maand arbeidsongeschiktheid €207,48 per maand minder dan een alleenstaande.
  • Als je een minimumwerkloosheidsuitkering ontvangt, krijg je vanaf de dertiende maand 357,24 euro minder dan een alleenstaande! Je uitkering zal 997,62 euro per maand bedragen, of 368,38 euro minder dan de armoedegrens.

Sterker en socialer

Het ABVV eist de afschaffing van het statuut van samenwonende, dat volkomen onrechtvaardig is en mensen in armoede duwt. Dat is onaanvaardbaar.

De uitkeringen waar alleenstaanden recht op hebben, moeten ook worden toegekend aan samenwonenden. Of het nu gaat om werkloosheidsuitkeringen of ziekte-uitkeringen. Bovendien moeten andere maatregelen ook leiden tot een individualisering van de rechten en tot sociale uitkeringen die iedereen in staat stellen waardig te leven.

Het Rekenhof heeft de impact berekend van de afschaffing van het statuut samenwonende: dit zou 1,86 miljard euro kosten en meer dan een half miljoen mensen ten goede komen. Het gaat om een enorme sociale vooruitgang voor deze personen. Het Rekenhof berekende dat elke begunstigde, en het gaat hier om de meest kwetsbaren in onze samenleving, gemiddeld 3.100 euro bruto per jaar meer zou ontvangen. En dat geld wordt opnieuw uitgegeven in onze economie en samenleving aan voeding, basisbehoeften, kledij, uitjes of doktersbezoeken.

Meer weten? Check het platform Stop Statuut Samenwonende.

Geef een reactie